BOENDE

Återigen har vi valt att lägga Balderträffen i Dalsland (ort meddelas inom kort)!

Här finns möjlighet att övernatta i tält.

Balderträffen 2005