BÖNDER PÅ 2 HJUL

I samband med motorcykelträffen ”Balderträffen” i Dalsland görs ett specialarrangemang för MC-burna bönder. Statistiken säger att det finns ca 16000 Svenska bönder som åker motorcykel. Genom upprop i lantbrukets tidningar och i samarbete med svenska LRF och norska Bondelaget välkomnas Du till Dalsland.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Balderträffen, inredningsspecialisten Mullerup Västra Götaland AB och dess representant Johan Sävhage som säljer inredningar och utfodringar till Svenska mjölk- och köttbönder. Företaget ligger i framkanten vad gäller tekniska lösningar för modern husdjursskötsel.

BÖNDER PÅ 2 HJUL 2007
Temat för träffen 2007 var "Bonden, bioenergin och samhället"

Vid MC-turen i landskapet besöktes två anläggningar som bygger på att utnyttja bioenergi (ved, havre, halm, grönmassa, gödsel mm) producerad på den egna gården.

Karin och Per-Olof Hilmer i Grinstad, Melleruds kommun har idag en halmpanneanläggning för att dels försörja sin egen gård med värme och dels sälja värme till kyrkan som ligger granne med gården.

På Häljestorps avfallsanläggning i Vänersborg produceras biogas av hushållsavfall från kommunerna i området. Här visades principen för rötning och produktion. deltog gjorde även Peter Eriksson från Hushållningssällskapet som redogjorde för ett projekt i södra Dalsland där man genom att knyta samman lantbruk i ett energisystem ska kunna tillverka gas/diesel centralt genom att varje anslutet lantbruk rötar avfall/produkter och levererar gasen i pipelines.

Under förflyttningen mellan studiebesöken gjordes även ett stopp vid Hamrane kaffestuga för en fikarast och ett tillfälle att ta del av kunskaper från två veteraner inom aktuell teknik för att utnyttja gårdens resurser för uppvärmning, gas-och dieselproduktion.

BÖNDER PÅ 2 HJUL 2006
35 Bönder genomförde en MC-tur i landskapet med besök hos en mjölk respektive en köttproducent. Lennart och Rickard Johansson som byggt upp en rationell köttproduktion i Dalsland omfattande ca 800 djur. Man har utnyttjat äldre byggnader och byggt om dessa för modern drift. Ett besök gjordes på gården Årberg i Frändefors där man föder upp ca 250 djur i tre åldersgrupper.

Det andra besöket gjordes på Ekholmens säteri i Melleruds kommun där Kjell Eriksson med familj driver en mjölkgård med ca 150 kor och rekrytering. Man har under året investerat i senaste utfodringsteknik och i samband med detta gått över till ekologisk produktion.

Produktionen på dessa två Dalslandsgårdar bygger till stor del på egenproducerat foder.

Under förflyttningen mellan gårdarna besågs ett av Sveriges genuinaste odlingslandskap med ett besök på Skötteruds gård för en fikarast och en presentation av Mullerups lösningar för en rationell nötuppfödning.