PRIS INFORMATION

Balderträffen 2005

ENDAST KONTANT BETALNING VID ANKOMST!

 

ANKOMST FREDAG 1 AUGUSTI

 Vid ankomst fredag är kostnaden SEK 200:- per person
att betalas kontant vid ankomsten.

 
 

ANKOMST LÖRDAG 2 AUGUSTI

 
Vid ankomst lördag betalas SEK 150:- per person
att betalas kontant vid ankomsten.

 

ENDAST KONTANT BETALNING VID ANKOMST!